EXAQUA » Wysyłka i zwroty

WYSYŁKA I ZWROTY

Wysyłka

Produkty Exaqua wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub z wykorzystaniem usługi inPost Paczkomaty.

Czas realizacji wysyłki

Wysyłki realizowane są w terminie do 7 dni roboczych od momentu uznania należności na rachunku bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

Wysyłki kurierskie realizowane przez firmę DPD oraz w ramach usługi inPost Paczkomaty są dostarczane do klienta lub do Paczkomatu z reguły w ciągu 2 dni roboczych od momentu jej nadania. Szczegółowe warunki i terminy dostawy wynikają z ogólnych warunków dostawy każdego z przewoźników.

Zamówienia złożone w soboty, niedzielę lub dni wolne od pracy będą realizowane na następny dzień roboczy.

Koszty wysyłki

Kurier DPD – 15,- PLN
inPost Paczkomat – 10,- PLN

Zwroty

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu odebrania przez niego towaru.

Chęć odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument może zgłosić składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór jest zamieszczony na stronie sklepu pod poniższym linkiem lub w piśmie wysłanym pocztą tradycyjną, faksem lub e-mailem na adres biuro@exaqua.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy, na swój koszt, na podany poniżej adres.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz towar należy przesłać do:

Centrum Serwisowe Exaqua
ul. Siewna 15
94-250 Łódź
tel. / faks. (+48 42) 653 44 57
e-mail: biuro@exaqua.pl

Link – wzór oświadczenia

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zwracamy Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybrania przez Klienta rodzaju dostawy innego niż oferowana przez nas najtańsza standardowa opcja dostawy) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego Klient użył w celu zrealizowania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić nam towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i kompletności Produktu.