EXAQUA » Kontakt

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące produktów Exaqua oraz sposobu składania i realizacji zamówień.

Jesteśmy dostępni:
od PN do PT w godzinach 8.00 – 16.00

(+48 42) 653 44 57

biuro@exaqua.pl

Sprzedaż on-line

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zoolek Andrzej Mikuła z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wyspiańskiego 27. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.