EXAQUA » Serwis

SERWIS

Fotometry Exaqua nie zawierają żadnych części, które mogą być wymieniane lub serwisowane przez użytkownika. Usuwanie pojawiających się ewentualnie problemów w obsłudze ogranicza się do reakcji na wyświetlany komunikat o błędzie na ekranie fotometru i postępowanie zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji obsługi fotometru w rozdziałach dotyczących listy błędów i sposobów rozwiązywania problemów.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych nieprawidłowości należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub
Centrum serwisowym Exaqua, tel/fax (+48 42) 653 44 57, e-mail: biuro@exaqua.pl.

Produkt w ramach zgłoszenia serwisowego lub reklamacji należy odesłać na adres: Zoolek, ul. Siewna 15, 94-250 Łódź, z dopiskiem „Zgłoszenie serwisowe” wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i opisem nieprawidłowości w działaniu.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, zaś w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą koszt dostarczenia ponosi Klient.

Zwrot urządzenia i akcesoriów w ramach reklamacji możliwy jest wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Materiały pakowe należy zachować, aż do momentu uzyskania pewności o właściwym funkcjonowaniu wyposażenia.

Masz już fotometr Exaqua?

Zarejestruj go!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zoolek moich danych osobowych w celu przekazywania za pośrednictwem e-mail treści marketingowych dotyczących oferty Sklepu internetowego Zoolek. Wysłane informacje dostosowane będą do Twoich potrzeb na podstawie podanego numeru seryjnego fotometru, a także danych z Twojego profilu użytkownika, w szczególności preferencji dotyczących produktów. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.