Najczęściej zadawane pytania2023-06-09T19:17:36+02:00

Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania dotyczące obsługi fotometrów Exaqua?
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

W razie wątpliwości dzwoń lub pisz do nas.

EXAQUA » Najczęściej zadawane pytania
Jak zainstalować nową licencję?2022-12-08T12:13:10+01:00

Aby wprowadzić klucz licencyjny należy wejść w MENU GŁÓWNE → Ustawienia → licencje, a następnie wcisnąć klawisz kontekstowy NEW. Po wejściu do trybu edycji wprowadzić kod licencyjny za pomocą klawiatury (klawisze od 1 do 9, litery od A do F). Wpisany kod należy zatwierdzić klawiszem ENTER. Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat ‘Odblokowywanie’, a następnie ‘Dodano licencje’.  Od tego momentu licencja jest aktywowana i można wykonywać pomiary będące w zakresie tej licencji.

Jak wprowadzić nową licencję?

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania kluczy licencyjnych,
zob. Instrukcja obsługi, rozdz. 12.6 Licencje.

Jak szybko wykonać pierwszy pomiar?

Przewodnik dla początkującego użytkownika Exaqua.

Jakie licencje zawierają w sobie fotometry Exaqua PRO3 i PRO6?2022-08-22T13:37:57+02:00

Wszystkie fotometry Exaqua bez względu na model (PRO3 czy PRO6) są dostarczane w pakiecie z Exaqua Z-methods pack.

Z-methods pack zawiera 3 licencje:

Nie dotyczy to fotometrów Exaqua kupowanych osobno bez walizki transportowej i podstawowych akcesoriów.

Czy można aktualizować oprogramowanie fotometrów Exaqua?2023-04-04T17:19:58+02:00

Fotometry Exaqua mogą być aktualizowane poprzez wgranie najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego (FW) dostępnego na stronie w zakładce 'Pliki do pobrania’ korzystając z USB lub za pomocą aplikacji mobilnej Exaqua Reporter i połączenia Bluetooth.

Sprawdź czy masz najnowszą wersję oprogramowania

Nasz zespół stale pracuje nad rozszerzaniem funkcjonalności fotometrów Exaqua i doskonali już istniejące. Aby z nich w pełni korzystać zalecamy regularną aktualizację oprogramowania.
Aktualna wersja pliku aktualizacyjnego FW update dostępna w zakładce Pliki do pobrania.

Zarządzanie danymi pomiarowymi na urządzeniach mobilnych

Zainstaluj aplikacje mobilną Exaqua Reporter i zarządzaj wynikami z pomiarów na smartfonie lub tablecie.
Twórz rejestry, generuj wykresy i filtruj dane zarejestrowane na twoim fotometrze Exaqua.
Dziel się doświadczeniem i wiedzą z innymi dzięki opcji eksportu danych w formie plików PDF lub arkuszy kalkulacyjnych.

Jaka jest różnica między Exaqua PRO3 a PRO6?2022-12-08T12:15:18+01:00

Exaqua PRO3 umożliwia pomiar w zakresie 3 długości fal : 470 nm, 520 nm i 610 nm, natomiast Exaqua PRO6 w zakresie 6 długości fal: 430 nm, 470 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm i 650 nm.

Exaqua PRO3 pozwala wykonywać pomiary z zastosowaniem wszystkich dostępnych w ofercie Exaqua zestawów odczynników. Większa ilość długości fal dostępna w PRO6 potencjalnie daje użytkownikowi Exaqua możliwość wykonywania pomiarów dla większej ilości testów (parametrów). Przykładowo, niektóre metody zawarte w licencji H-methods wymagają zastosowania dodatkowych długości fal niż tych dostępnych w PRO3. PRO6 to również większa elastyczność w tworzeniu własnych metod w oparciu o własnoręcznie przygotowanie roztwory wzorcowe lub z użyciem odczynników innych firm.

Potrzebujesz większej elastyczności w pomiarach?

Dowiedz się jak tworzyć swoje własne metody,
zob. Instrukcja obsługi, rozdz. 14 Metody użytkownika

Czy licencje Exaqua posiadają okres ważności?2023-04-04T17:20:32+02:00

Każda z licencji Exaqua jest na zawsze przydzielana do urządzenia na którym jest aktywowana i nie wymaga osobnego uaktualniania. Wprowadzony klucz licencyjny zachowuje swoją ważność również po przywróceniu ustawień fabrycznych fotometru oraz po aktualizacjach oprogramowania. Wraz z aktualizacjami oprogramowania (plik z najnowszą wersją oprogramowania jest zawsze dostępny na stronie www.exaqua.com) w ramach określonych licencji mogą pojawiać się nowe metody (parametry).

Sprawdź czy masz najnowszą wersję oprogramowania!!!

Nasz zespół stale pracuje nad rozszerzaniem funkcjonalności fotometrów Exaqua i doskonali już istniejące. Aby z nich w pełni korzystać zalecamy regularną aktualizację oprogramowania.
Aktualna wersja pliku aktualizacyjnego FW update dostępna w zakładce Pliki do pobrania.

Czego potrzebuję aby wykonać pomiar za pomocą fotometru Exaqua?2023-07-05T11:25:27+02:00

Do pomiaru każdego z parametrów potrzebny jest odpowiadający mu zestaw odczynników oraz aktywowanie właściwej licencji. Jeśli fotometr Exaqua PRO3/6 został kupiony w zestawie to licencje dla wszystkich metod/parametrów dostępnych w ofercie Exaqua są w pakiecie.

Sprawdź listę dostępnych metod i parametrów

Sprawdź listę dostępnych metod i parametrów i dowiedz się które licencje należy aktywować.

Jak szybko wykonać pierwszy pomiar?

Przewodnik dla poczatkującego użytkownika Exaqua.

Czy muszę osłaniać probówkę przed światłem podczas pomiaru?2022-08-22T14:34:54+02:00

W fotometrach Exaqua zastosowaną innowacyjna technologię Rayject, która pozwala na wykonywanie pomiarów w dowolnych warunkach oświetlenia bez konieczności osłaniania fiolki z badanym roztworem. Pomiary można wykonywać w dowolnym miejscu i nie ma konieczności stosowania pokryw osłaniających układ pomiarowy fotometru.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY ZESTAW POMIAROWY

Wybierz gotowy zestaw dla wybranej aplikacji lub skomponuj własny wybierając produkty spośród dostępnych kategorii produktów.

ZOBACZ DOSTĘPNE KATEGORIE

FOTOMETRY

PAKIETY

ODCZYNNIKI

AKCESORIA

Tytuł

Przejdź do góry